S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

» Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim - Lavande s.r.o. a kupujúcim. Ich predmetom je predaj a kúpa produktov ponúkaných na internetovej stránke www.aromaterapie.sk. Nákup v internetovom obchode www.aromaterapie.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

 

Predávajúci:

Lavande s.r.o.

IČO: 50 162 152

DIČ: 2120233984

IČ DPH: SK2120233984

Spoločnosť zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.109994/B, ZI:5 000 €, SP:5 000 €

Sídlo: Hlaváčikova 4, 84105 Bratislava-Karlova Ves

 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

Tovar:

Všetky produkty ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu na stránke www.aromaterapie.sk.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

  • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, kontakty a dodacia adresa. V prípade firmy: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; kontakty - telefón, e-mail a dodacia adresa kupujúceho.

  • kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu a objemu výrobku, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, počet kusov tovaru

  • vybraný spôsob platby,

  • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci overí objednávku zaslaním potvrdzujúceho e-mailu – kde je uvedený druh, cena a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,  (ak e-shop tento spôsob ponúka).

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne).

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe. V prípade, ak sa tovar momentálne nenachádza v sklade firmy v Bratislave a je potrebné ho objednať z Českej republiky, dodacia doba je 5 -10 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Doprava tovaru v objednávkach v súhrnnej hodnote balíka nad 100€ bez DPH je zdarma.

Doprava zdarma (pri objednávke nad 100,-€) sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí si uplatňujú veľkoodberateľské zľavy.

Poplatok za dopravu sa neúčtuje ani pri osobnom odbere.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar z bližšie neurčených dôvodov nedá vyrobiť alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14-tich kalendárnych dní. Lehota začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy e-mailom, telefonicky alebo môže využiť FORMULÁR - dostupný v časti: "Reklamačný poriadok" alebo "Odstúpenie od zmluvy".

Ak je dodaný tovar – po doručení kupujúcemu – nejakým spôsobom porušený alebo znehodnotený je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a poslať tovar naspäť predávajúcemu.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

 

7. Kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť:

Tovar vrátiť a od zmluvy odstúpiť nie je možné, ak kupujúci už dodané kozmetické prípravky a oleje otvoril a používal viac ako niekoľko dní, prípadne do viditeľného minutia prípravku.

8. Záruka a doba spotreby

Doba spotreby je uvedená na jednotlivých produktoch AKH, Aroamterapie-Fauna a Aroma-flora. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať číslo šarže reklamovaného produktu a aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

9. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.Osobné údaje nebude poskytovať iným subjektom.

Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

NTIwN