S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Úvod » FAUNA - DEZINFEKCIA » DESINF - dezinfekčný prípravok - 20 ml


        

DESINF - dezinfekčný prípravok - 20 ml

Tekutý dezinfekčný prípravok na dezinfekciu v zdravotníctve, potravinárstve, priemysle, v domácnosti a verejných priestoroch i dezinfekciu priestorov určených na chov zvierat a starostlivosť o ne.

 

bez DPH : 2,75 €
s DPH (20 %):
3,30 €

do košíka:
  ks  

VARIANTY PRODUKTU (v iných objemoch a cenách):

Predstavujeme vám
Tekutý dezinfekčný prípravok na dezinfekciu v zdravotníctve, potravinárstve, priemysle, v domácnosti a verejných priestoroch i dezinfekciu priestorov určených na chov zvierat a starostlivosť o ne.


- na dezinfekciu plôch a povrchov: baktericídne, fungicídne a levurocídne v podmienkach vyššieho znečistenia na použitie v zdravotníctve, v potravinárstve, priemysle, v domácnostiach a verejných priestoroch; virucidný účinok (obalené vírusmi), mykobaktericídne a tuberkulocídne v oblasti zdravotníctva pri vyššom znečistení; mykobaktericídne pre veterinárnu oblasť.
- na hygienickú dezinfekciu rúk
- na chirurgickú dezinfekciu rúk

Obsahuje: čajovníkový, citrónový, klinčekový éterický olej. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Číslo šarže a dátum výroby: uvedené na primárnom obale. Čas použiteľnosti: 36 mesiacov od dátumu výroby


Odporúčame aplikovať pomocou rozprašovača.
Obsahuje účinnú látku: Etanol (CAS 64-17-5 v koncentrácii 75 g/100 g)

​Číslo oznámenia: Č. j. MZDR 6436/2021/OBP


Dezinfekčný prípravok je schválený aj pre Slovenskú republiku (Číslo oznámenia: bio/3788/D/21/CCHLP) a Nemecko (Reg. Nr. N-94921).


Použitie:


Dezinfekcia plôch a povrchov: aplikujte neriedený, aby boli povrchy dostatočne pokryté, nechajte pôsobiť 60 s v podmienkach nízkeho znečistenia, 5-15 min v podmienkach vyššieho znečistenia. Virucídne účinky proti obaleným vírusom po 30 s. Mykobaktericídne a tuberkulocídne účinky po 15 min pri 10 °C. Neoplachujte!
Hygienická dezinfekcia rúk podľa normy STN EN 1500: Aplikujte neriedený, rozotrite po pokožke v množstve 3 ml a nechajte pôsobiť 30 s, raz opakujte, neoplachujte (2 x 3ml/30 s).
Chirurgická dezinfekcia rúk podľa normy STN EN 12791+A1: Aplikujte neriedený, rozotrite po pokožke cca 3 ml, po zaschnutí zopakujte. Nechajte pôsobiť celkom 3 min, neoplachujte.

Pred použitím pretrepať. Pri častom používaní je potrebná následná starostlivosť o kožu rúk, vysušuje pokožku.
Tento dezinfekčný prípravok je tiež vhodný na ošetrenie všetkých chovateľských priestorov, pelechov, pomôcok aj zvieracích hračiek.


Skladovanie
Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.


Varovanie
Prvá pomoc: Pri nadýchaní: Dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zaistite telesný aj duševný pokoj. Zabráňte prechladnutiu. Ak pretrváva dráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí: Starostlivo vyplachujte postihnuté oko veľkým množstvom vody smerom od vnútorného kútika k vonkajšiemu, a to aj pod viečkami. Pri pretrvávajúcich problémoch privolajte lekársku pomoc. Pri požití: Dôkladne vypláchnite ústa veľkým množstvom vody. Vyvolajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Oči: Môže spôsobiť začervenanie. Pri dlhodobom vdychovaní môže vyvolať nevoľnosť, zvracanie, bolesť hlavy. Produkt rozkladu (etanol) pôsobí podľa údajov literatúry dráždivo na sliznice, mierne dráždivo na pokožku, odmasťuje pokožku a pôsobí narkoticky. Pokyny týkajúce sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštneho ošetrenia: V prípade, že príznaky akéhokoľvek zasiahnutia (napr.: podráždenie) vyvolaného kontaktom s týmto výrobkom po poskytnutí prvej pomoci neodznejú, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri expozícii, pri dýchacích ťažkostiach alebo ak sa necítite dobre okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Na Bojisku 1, Praha, tel. +420 224 919 293 alebo lekára. Bezpečnostné upozornenie: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Skladujte uzamknuté. Skladujte pri teplote nepresahujúcej. Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

ZmFiND